Giraffe Interactive – מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של ג'ירף משפחות

כשאתם פונים ל-Giraffe Interactive נשמרים פרטי הפנייה שלכם במאגר מידע מאובטח שישמש אך ורק לשם אספקת המידע שביקשתם.

כשאתם מספקים ל-Giraffe Interactive את פרטיכם בסוף משחק, הם נשמרים במאגר מידע מאובטח שישמש אך ורק לשם אספקת המידע שביקשתם.

כשילדיכם עושים שימוש במצלמה בתחילת המשחק, תמונתם נשארת אך ורק במכשיר הטלפון שלכם, אינה מגיעה לידי Giraffe Interactive, ומכיוון שכך לא ניתן לעשות בה כל שימוש.

אנו מתחייבים שלא להעביר לעולם פריט אינפורמציה כלשהו לצד שלישי ללא אישורכם המפורש.
אם אינכם מעוניינים שנפנה אליכם ו/או שנחזיק בפרטיכם, אנא הודיעו לנו ונעשה זאת מיידית.

רכישת משחק אינטראקטיבי של Giraffe Interactive נעשית על ידי הורדתו מה-AppStore או Google Play. פרטי הרכישה נמצאים בידי Apple או Google, אינם מגיעים לידינו, ולכן אין באפשרותנו לעשות בהם כל שימוש ו/או לשאת באחריות לגביהם. אנו ממליצים לבדוק את תנאי הפרטיות של כל אחד מן הספקים הנ"ל.

מילוי משוב (Review) בעמוד האפליקציה ב-AppStore או Google Play כפוף לתנאי הפרטיות של Apple ו-Google, ולכן אין באפשרותנו לשאת באחריות לגביהם. אנו ממליצים לבדוק את תנאי הפרטיות של כל אחד מן הספקים הנ"ל.

 

Giraffe Families – מדיניות פרטיות

כשאתם פונים ל– Giraffe Families  נשמרים פרטי הפנייה שלכם במאגר מידע מאובטח שישמש אך ורק לשם אספקת המידע שביקשתם ו/או מידע אודות הפעילויות שלGiraffe Families.
אנו מתחייבים שלא להעביר לעולם פריט אינפורמציה כלשהו לצד שלישי ללא אישורכם המפורש בכתב למעט מקרים של אספקת שרות בהם אנו נדרשים לתת את שמכם (חברת הסעות, מלון וכד')

אם אינכם מעוניינים שנפנה אליכם ו/או שנחזיק בפרטיכם, אנא הודיעו לנו ונעשה זאת מיידית.
מרגע לחיצה על כל קישור לכתובת שאינה באתר שלנו, אין באפשרותנו לשלוט על התוכן ו/או מדיניות שמירת הפרטיות של האתר אליו תגיעו, ולכן משלב זה איננו יכולים לשאת בכל אחריות, ואנו ממליצים לכם לבדוק את מדיניות שמירת הפרטיות של האתר אליו הגעתם
.

הזמנת חופשה מ Giraffe Families  מחייבת מילוי טופס הרשמה שישמש כתיעוד לשימוש שלך בשרותינו, וגם בפרטים הרשומים בו ננהג בדיוק כפי שהתחייבנו בסעיף הראשון למסמך זה.

כל פרטי בנק או אמצעי תשלום אחר שיימסר לידינו ינוצל אך ורק לצרכי תשלום עבור השרות שהזמנת, לא יישמר בידינו מעבר לצורך, ולא יועבר לשום צד שלישי למעט חיובים הכרחיים שהוסכמו במסגרת ההזמנה.
במקרה של גבייה מוסכמת על ידי צד שלישי, איננו יכולים לקחת אחריות על תנאי שמירת הפרטיות שלהם, ואנו מציעים לך לבחון אותם בעצמך.

 
רוצים לשמוע עוד?
שלח/י
 
 
 
חזרה לראש העמוד